Mama Mia

Produženi boravak

photo photo

Produženi boravak Mama Mia

Mama Mia produženi boravak za decu namenjen je učenicima od prvog do četvrtog razreda. Đacima nudimo stručnu pomoć u savladavanju gradiva, završavanju domaćih zadataka i ostalih školskih obaveza.

Naš program uključuje sportić, kreativne radionice i slobodno vreme za zabavu i odmor.

Prostor je prilagodjen potrebama đaka i opremljen svim neophodnim sredstvima i materijalima za rad.

Takođe, u okviru usluge produženog boravka nudimo i mogućnost ručka i užine u saradnji sa keteringom.

Radno vreme produženog boravka od PON-PET 7.30-18.00 časova.

Upis je moguć tokom cele godine, do popune kapaciteta.

Ciljevi:

  • Osposobljavanje za rešavanje problema, komunikaciju i timski rad.
  • Razvoj motivacije i samoinicijative za učenje, osposobljavanje za samostalno učenje i izražavanje sopstvenog mišljenja.
  • Razvoj svesti o sebi, stvaralačke sposobnosti i kritičkog mišljenja.
  • Razvijanje nenasilnog ponašanja i poštovanja medjusobnih razlika.
  • Razvijanje svesti o značaju zaštite i očuvanja prirode i životne sredine.
  • Razvijanje pozitivnih ljudskih vrednosti.
Kontaktirajte nas

Raspored aktivnosti u boravku

Pre podne Aktivnosti Posle podne Aktivnosti
7.30 Okupljanje 12.00-13.00h Okupljanje
8.00-10.00h Radionica (kreativna, edukativna, muzička, istraživačka, sportić, šetnja...) 13.00-13.30h Ručak
10.00-13.00h Učenje, izrada domaćih zadataka (pauza za užinu) 13.30- 16.00h Učenje, izrada domaćih zadataka (pauza za užinu)
13.00-13.30h Ručak 16.00-17.00h Slobodne aktivnosti
13.30 Odlazak u školu 18.00 Kraj radnog vremena

shapes
shapes

Aktivnosti

Mama Mia nudi različite aktivnosti koje mališane podstiču na medjusobnu saradnju, kao i prihvatanju i poštovanju različitosti medju ljudima. Posebnu pažnju posvećujemo podizanju svesti o reciklaži, zaštiti i očuvanju životne sredine. Deca će imati priliku da aktivno učestvuju i odlučuju u odabiru tema prema svojim interesovanjima.

Edukativne aktivnosti

U okviru edukativnih aktivnosti podstiče se razvoj različitih veština poput komunikacije, koncentracije, koordinacije pokreta, kao i sposobnost rešavanja problema. -Igra memorije, čitanje i prepričavanje priča, zanimljive geografije, rešavanje zagonetki, igranje šaha itd…

*Kroz različite ekološke radionice podiže se svest o očuvanju životne sredine, na taj se način motivišu deca da sa malim promenama svakodnevnih navika, mogu podstaći velike promene u očuvanju i zastiti životne sredine.

Kreativne aktivnosti

Kreativne radionice obuhvataju aktivnosti koje angažuju dečiju maštu kroz crtanje i bojenje različitim tehnikama,izrada kolaža i predmeta od različitih materijala, ples, muziku, lutkarske i druge predstave. Ideja kreativnih radionica je da nauče kako da svoje zamisli pretvore u delo.

Sportske aktivnosti

Doprinose celokupnom psihofizičkom stanju i sticanju zdravih navika. - Vežbe za jačanje, pravilno držanje tela, razvoj motorike uz pomoć različitih rekvizita i kroz različite poligone. Ples i osnove baleta (učenje i vežbanje ritma, različite vrste plesova kroz zanimljive koreografije), joga itd.

Zabava

Za zabavu najmladjih pripremili smo razne društvene igre, organizujemo disko-žurke, osluškujemo njihove potrebe, prihvatamo njihove ideje za zabavu i tu smo da im pomognemo da ih sprovedu u delo.

shape
shapes
shapes
shapes
shapes